Înscrie-te pentru a afla primul noutăți despre finanțările de la CE pe ocupare și inovare socială
762 de milioane de euro de la Comisia Europeană sunt disponibile pentru proiecte dedicate ocupării forței de muncă și inovării sociale. La începutul acestui an, am fost selectați de CE pentru a sprijini organizațiile interesate să acceseze aceste finanțări, disponibile prin EaSI. Unele dintre cele mai faine proiecte pe care le implementăm sunt finanțate prin EaSI și ne-ar face plăcere să vă sprijinim cu informații și noutăți dedicate pe acest domeniu. Înscrie-te pentru a te include în lista de abonați ai noii platforme de informare pe care o pregătim. Nu vom folosi datele tale în alt scop.
This is a required field.
By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG, Argentina 22, Bucharest 011754, RO, http://www.fonduri-structurale.ro
You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email.
Emails are serviced by Constant Contact