Tervetuloa Tapaturmainen Aivovamma ja Aivotärähdys -webinaariin!
Medicortex Finland Oy järjestää 7.8.2020 kello 10:30 ilmaisen webinaarin. Tule kuulemaan, millaisia aivotärähdys ja aivovamma ovat tapaturmina. Lukemattomat henkilöt kärsivät vuosittain pitkäaikaisia neurologisia vaivoja, koska aivotärähdyksiä ei ole havaittu ajoissa. Mitkä ovat aivovammojen diagnostiikan haasteet, ja miten Medicortex hyödyntää innovatiivisia biomerkkiaineita syljestä ja virstasta aivotärähdyksen havaitsemiseen? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen webinaarissa, tervetuloa mukaan! Webinaarin kesto on noin 45 minuuttia, jonka aikana on tilaa myös yleisökysymyksille.
This is a required field.
By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Medicortex Finland Oy, Itäinen Pitkäkatu 4B, Turku 20520, FI, http://www.medicortex.fi
You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email.
Emails are serviced by Constant Contact