Temple Puja Events - Novermber 2023

DATE

ACTIVITY

TIME

Nov 23rd

Ekadashi


Nov 24th

Tulasi Vivah


Nov 27th

Karthik Poornima


Dec 1st

Ayyappa Mandala Puja

6 pm

Vishnu Sahasranamam – Wednesdays @6.30 PM

Lalitha Sahasranamam – Fridays @6.30 pm