Use the buttons below to access the 2022 Early Achievers Summer Newsletter in your preferred language.

Utilice los botones a continuación para acceder al Boletín de Early Achievers del Verano 2022 en su idioma preferido.

Isticmaal badhanka si aad u gasho Wargeysa Xagaaga Early Acheivers 2022 oo ku qoran luuqada aad doonayso.

Cover Winter EA Newsletter _22.png

In case you missed it, you can view the 2021 Fall and Summer and the 2022 Winter and Spring Newsletters here.

> > > > > > > > > > > > > > > > > >

Por si se lo perdió, puede leer los Boletines del Otoño y Verano 2021 y los Boletines de Invierno y Primavera 2022 aquí.

> > > > > > > > > > > > > > > > > >

Hadii uu ku dhaafay, waxa aad ka eegi kartaa kii xagaaga Dayrta iyo Xagaaga 2021 iyo Wargeyska Jiilaaka iyo Dayrta 2022 halkan.

> > > > > > > > > > > > > > > > > >

If you need additional support, reach out to your Child Care Resources coach.

Or send us an email at earlyachievers@childcare.orgSi necesita apoyo adicional, comuníquese con su instructor de Child Care Resources.

O envíenos un correo electrónico a earlyachievers@childcare.orgHaddii aad u baahan taageero dheeraad ah, la xariir tababarahaaga Child Care Resources.

Ama noogusoo dir iimeel ciwaanka earlyachievers@childcare.orgCCA of WA Logo.JPG