DATE

TIME

DETAILS

June 1st Saturday

11:55 AM

Jaladhivasam

June 5th Wednesday

5:30 PM

Dhanyadhivasam

June 8th Saturday


Sayanadivasam

Phaladhivasam

Puspadhivasam

June 9nd Sunday

5:30 PM

Nootana Vigraha Ksheera Adhivasam ( Abishekam)

Netronmelanam and Dasa Darshanam

Yantra Sthapanam

Navaratna Nikshepanam & Astabandhana

Sri Shirdi Sai baba Sthapanam muhurtham - 7:45 pm

June 15th Saturday

9:00:00 AM

Devatha Anujna & Yajamana Sankalpam

Ganesh Pooja

Punyahavachanam & Panchagavya Pooja

Vasthu shanthi Pooja

Sri Lakshmi Ganapathi Homam

Navagraha Homam

Vasthu Homam

Sarva Devatha Homam

Maha Poornahuthi

Dhoorva Archana

Maha Mangala Harathi

Chatur Vedam - Swasth

Theertha prasadam

June 15th Saturday

4:00 PM

Mruthsamgrahanam ( Bhoomi pooja ) and Ankurarpanam

Kumbhalankaram , Yagasala pravesham & Kalashasthapanam

Sri Rudram Parayanam

Yagasala Pooja, Sri Rudra Pasupatha Sai Moola Mantra Homam

Vesesha Dravya homam

1st kaala Maha poornahuthi

Maha Mangala Harathi

Chatur Vedam - Swasthi & Theertha prasadam

June 16th Sunday

8:00 AM

Yajamana Sankalpam, Vigneswara Pooja & Punyahavachanam

Ghoo Pooja

Yagasala Pooja, Sri Sai Moola Mantra Homam

Bimba shudhi & Raksha bandhanam

Tathvarchana & Sparshahuthi ( Kalanyasam )

Maha Poornahuthi & Yaatra danam

Pradhana Kumbha Procession

June 16th Sunday

10:30 - 11:30 AMSri Shirdi Sai Baba Maha Kumbhabhishekam Sri Sai Bhajans Veshesha Darshanam Prathama Archana Madhyana Aarthi

Pallaki Seva Pushpa Yagam

Neerajana Manthra Pushpam

Chatur Vedam

Agama Swasthi Asheervachanam